Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Pro podporu dvou výše uvedených aktivit je nezbytné změnit a rozvíjet také postoje a doplnit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti moderních pedagogických metod a forem výuky. v Projektu se uskoteční min. 4 dvoudenní workshopy vždy pro skupinu zapojených pedagogických pracovníků (jazykové,odborné a všeobecně vzdělávací předměty) podílejících se na realizaci projektu (každý pedagogický racovník se zúčastní 2 workshopů - 2 skupiny po 18 účastnících).

Bude se jednat o výjezdní akce (realizace mimo pracoviště s noclehem), kdy požadavkem na dané ubytovací zařízení bude také odpovídající vybavení školících prostor vhodné k realizaci vzdělávací akce (prazentační didaktická technika). Jednotlivé akce se uskuteční 2x na počátku projektu (cca leden 2010), a následně 2x před zahájením ověřovací fáze (tzn. srpen/září 2010).

Témeticky budou jednotlivé workshopy zaměěřeny dle potřeb jednotlivých skupin na:

  • rozvoj pedagogických metod, nových forem výuky s důrazem na rozvoj kompetencí žáků
  • efektivnější využívání ICT prostředků a multimedií při výuce