Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 

Strojní průmyslovka spustila nový projekt

Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích na Zengrově ulici vychovává strojaře pro celý region. V roce 2008 oslavila svou devadesátku a rozhodně nechce ve své dlouholeté a bezesporu velmi přínosné činnosti usnout na vavřínech. Pro své žáky se snaží dělat maximum nejen v rámci klasického vzdělávání, ale zařazuje do výuky rovněž moderní inovativní metody vznikající ve speciálních projektech.

V rámci projektu s názvem "SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku", který byl financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvořili množství elektronických vzdělávacích příruček, které jsou k dispozici hlavně studentům. Ve svém důsledku to všem ulehčuje práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Jak takový projekt vypadá? Učitel sdělí žákům podle předem zpracovaného plánu, že příští hodinu budou probírat danou látku. Zároveň sdělí žákům, že je zpracován podklad pro výuku a že si ho studenti mohou stáhnout z internetových stránek školy a doma vytisknout. V hodině pak učitel probere dané téma, ale už nebude zdlouhavě diktovat žákům informace, které jsou potřebné pro naučení či zapamatování. Zbývá tak větší prosto na procvičení a diskuzi.

Součástí schváleného projektu bylo i materiální vybavení. Na škole tak vyrostla nová jazyková učebna, multimediální učebna pro výuku odborných předmětů a v neposlední řadě se obohatilo vybavení pro výuku nákupem řady učebních pomůcek.