Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude zpracován soubor 233 nových výukových a studijních textů členěných do modulů pokrývající 22 odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, které budou mít žáci volně ke stažení na internetových stránkách školy.

Tyto vytvořené materiály budou mít podpůrnou roli při výuce (omezení přepisování textů) a umožní tak rozšížit při výuce prostor pro rozvoj nových vyučovacích forem - širší využívání vypočetní a organizační techniky (podpůrné multimediální texty a materiály), zážitkových forem vzdělávání (přímá vazba učebních textů na exkurze v podnicích a navazující organizace min. 10 exkuzí) a obecně větší interaktivita výuky (větší prostor pro aplikaci teoretických znalostí v praxi - odborné pokusy a pomůcky) s důrazem na mezupředmětové vztahy.

Pro dosažení výše uvedené formy budou v rámci projektu vytvořeny výukové příručky pro žáky dostupné přes webové rozhraní. Tyto příručky budou zpracováný do jednotlivých tématických částí s možností "vepisování" poznámek přímo k vyučovaným tématům. Vývojové práce povedou odborní garanti vybraní v rámci jednotlivých odborných celků, kteří budou koordinovat zpracování a podkladů v minitýmech.

Jako podpůrný prostředek k těmto materiálům budou připraveny další podpůrné výukové materiály umožňující větší interaktivitu výuky a využívání ICT (prezentace, výukové materiály pro interaktivní tabule, schémata, fotografie a pod.). Bude zřízena "interaktivní učebna" a vybavena pomůckami k výuce a knihovnou odborné literatury.

Důraz při výuce bude kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků (včetně využití mezpředmětových vazeb) - samostatnost, aktivní přístup, práce v týmu, práce s informacemi, prezentace, argumentace apod.

Interaktivitu výuky podpoří také exkurze úzce navazující na vytvořené výukové příručky (min. 10 tématických exkurzí rozšiřující výuku odborných předmětů).

Harmonogram a zajištění zpětné vazby je shodný s klíčovou aktivitou č.1 (ověření ve výuce a dotaz. štření).

Ukázka klíčové aktivity - Kontrola a měření