Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity budou připtaveny nové výukové materiály s cílem podpory moderních forme výuky a rozvoje žáků SPŠ-Vítkovice v cizích jazycích s důrazem na uplatnitelnost v praxi (schopnost komunikovat, aktivní profesní využití).

V současnosti jsou při výuce běžně využívany učebnice, které kladou důraz pouze na teoretickou výuku gramatiky a rozvoj slovní zásoby.

V rámci nově vytvořených podpůrných materiálů bude kladen důraz na:

  • větší interaktivitu výuky (zážitkové učení)
  • aplikaci jazykových znalostí pro praktické využití, včetně odborného jazyka

Pro výuku budou připraveny nové výukové materiály s důrazem na interaktivitu výuky a větší využívání ICT a multimediálních prostředků ve výuce. Pro podoporu interaktivní výuky bude z rozpočtu projektu vybavena nová multimediální jazyková učebna (využívaná všemi třídami cca 1x týdně).

V souladu s tímto modelem výuky budou koncipovány také nové výukové podpůrné materiály, které pokryjí celkem 319 hodin ročně výuky anglického resp. německého jazyka ve všech 4 ročnících. Z výukových metod bude při výuce kladen důraz na aktivní učení, na komunikace pedagogů a žáků a na týmovou práci.

Vývojové práce budou probíhat v období 12/2009 - 08/2010, od počátku nového šklního roku 2010/2011 bude zahájena ověřovací fáze ve výuce (úpravy a doladění materiálů, feedback). Na závěr tohoto školního roku bude provedeno dotazníkové štření mezi všemi žáky školy s cílem dalšího vyladění navržených metod a postupů a adaptace pro zavedení do běžné výuky ve škole.

Nedílnou součástí aktivity rozvoje výuky cizích jazyků je také organizace zahraničních výjezdů pro žáky spojených s intenzivní výukou cyzích jazyků. V rámci projektu proběhnou 2 výjezdy do Velké Británie (75 žáků) a 1 výjezd do Německa (25 žáků), přičemž těmto žákům bude pobyt nabídnut za zvýhodněnou cenu, kdy cca 50% ceny bude hrazeno z projektu a zbytek bude doplácen samotným žákem. Finanční spoluúčast má zde především motivační význam.


Ukázka klíčové aktivity - Angličtina

Zájezd Německo

Zájezd Skotsko

Zájezd Anglie

Jazyková laboratoř