Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 

Výstupy projektu SPŠ moderní škola pro moderní výuku.


V rámci projektu bylo vytvořeno a ověřeno celkem 337 elektronických materiálů do 25 předmětů. Zejména jde o výukové texty, řešené příklady, sbírky úloh, ale také animace. Počet vytvořených elektronických materiálů pro jednotlivé předměty je uveden v přiložené tabulce. Materiály jsou umístěny na webových stránkách projektu a studenti si je mohou stáhnout zdarma. Kompletní sada materiálů je ale přístupná jen podporovaným osobám, tedy studentům školy, kteří obdrží při nástupu studia přístupové údaje. Na webových stránkách je pro veřejnost zpřístupněna jen část - ukázky. Při výuce pak vyučující mohou využít vypracované materiály pro samotný výklad, procvičení a ověření znalostí. Každá kmenová učebna je vybavena projekční technikou a tak je možno vypracované výukové materiály promítnout a pracovat s nimi.

V projektu bylo počítáno se třemi klíčovými aktivitami.

V klíčové aktivitě č.1, která se zabývala jazykovým vzděláváním, bylo vytvořeno a ověřeno celkem 44 vzdělávacích materiálů. Mimo to se žáci zúčastnili výjezdů do zahraničí, které byly spojeny s výukou jazyků. Byla vybudována jazyková laboratoř a pořízeny výukové pomůcky do cizích jazyků. Někteří tvůrci textů - učitelé byli vybaveni pro svou práci notebookem.

V klíčové aktivitě č.2, která se především zabývala tvorbou vzdělávacích elektronických materiálů do ostatních předmětů bylo vytvořeno a ověřeno celkem 293 textů, sbírek a animací. Studenti vyjeli na exkurze, bylo nakoupeno mnoho učebních pomůcek a opět někteří tvůrci textů obdrželi pro svou práci notebook.

Klíčová aktivita č.3 byla zaměřena na tvůrce vzdělávacích materiálů. Ve dvou workshopech byli vyučující - tvůrci vzdělávání v dovednostech, které použili při tvorbě dokumentů a při samotné výuce. Jednalo se především o dovednosti ve zvládání obtížných výukových situací, v dovednostech pro zvládání stresu a také v dovednostech vedoucích k ICT gramotnosti.

Na závěr je potřeba sdělit, že všechny vytvořené materiály, všechny nabyté vědomosti a dovednosti budou moci jak žáci, tak pedagogové využívat řadu let v rámci udržitelnosti projektu. V současné době pracujeme na dalším projektu, který mimo jiné rozšíří nabídku vzdělávacích textů. Je potřeba sdělit, že na naší škole se učí bezmála 1000 vyučovacích hodin týdně. Je zřejmé, že pokrytí kompletní výuky elektronickými texty není jednoduchou záležitostí. Je to dlouhodobá práce, která vyžaduje nejen neustálou tvorbu nových materiálů, ale také neustálou korekturu a obnovu stávajících elektronických textů, sbírek, animací apod.