Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 

Cíl projektu


Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity procesu vzdělávání žáků SPŠ Vítkovice v jazykových, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech prostřednictvím zavádění nových vyučovacích metod ve výuce. Inovativní výukové metody budou stavět na větším využívání prvků interaktivity ve výuce - využívání ICT technologií a interaktivních pomůcek ve výuce a na aktivitách vhodně doplňujících teoretickou výuku a podporujících praktické využití získaných znalostí žáky - jazykové výjezdy, specializované exkurze.