Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 

I. Souhrnné informace o projektu


Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro kokurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Nazev prioritni osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Nazev oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:

Nazev podoblasti podpory:

Číslo výzvy: 2

Nazev vyzvy: Moravskoslezsky kraj - 2. kolo vyzvy pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

Kód pripritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

Nazev projektu: SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku

Zkrácený název projektu: SPŠ Vítkovice - moderní škola

Název projektu anglicky: SPŠ Vitkovice - modern school for modern education

Předpokládané datum zahájaní projektu: 1. 11. 2009

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2011

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 20

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 083 709,00 Kč