Jméno: Heslo:
Přihlášení:
 

Strojní průmyslovka spouští nový projekt

Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích na Zengrově ulici vychovává strojaře pro celý region. V letošním roce oslavila svou devadesátku a rozhodně nechce ve své dlouholeté a bezesporu velmi přínosné činnosti usnout na vavřínech. Pro své žáky se snaží dělat maximum nejen v rámci klasického vzdělávání, ale zařazuje do výuky rovněž moderní inovativní metody vznikající ve speciálních projektech. I v budoucím období se tak studenti mohou těšit na další novinku, která jim ulehčí práci a určitě i domácí přípravu na vyučování.

V rámci projektu s názvem "SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku", který je financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvoří množství elektronických vzdělávacích příruček, které budou k dispozici hlavně studentům. To by mělo ve svém důsledku všem ulehčit práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Jak to bude vypadat? Učitel sdělí žákům podle předem zpracovaného plánu, že příští hodinu budou probírat danou látku. Zároveň sdělí žákům, že je zpracován podklad pro výuku a že si ho studenti mohou stáhnout z internetových stránek školy a doma vytisknout. V hodině pak učitel probere dané téma, ale už nebude zdlouhavě diktovat žákům informace, které jsou potřebné pro naučení či zapamatování. Zbude tak větší prostor na procvičení a diskuzi.

Součástí schváleného projektu je i materiální vybavení. Na škole tak vyroste nová jazyková učebna, multimediální učebna pro výuku odborných předmětů a v neposlední řadě se obohatí vybavení pro výuku nákupem řady učebních pomůcek.

Kdy to celé vypukne? Již od září 2010 bude k dispozici většina studijních textů a příruček. Učitele teď čeká nelehká práce, neboť mají osm měsíců na to, aby zpracovali elektronické učebnice.

Popřejme učitelům hodně úspěchů a škole pilné studenty se zájmem o získávání informací. Je přece důležité, aby náš region ekonomicky rostl. A k tomu přispívají i absolventi Střední průmyslové školy v Ostravě - Vítkovicích na Zengrově ulici, kteří po ukončení studia v hojné míře pokračují ve studiu na vysokých školách nebo se zapojují do praxe na technických postech, v konstrukci, přípravě výroby, ale i dalších důležitých pozicích.